Monthly Archives: December 2012

Mock Presentation by Hazwani Zakaria

Standard

Dua minggu yang lalu,

Setiap kumpulan diberi peluang untuk mempromosikan produk atau perniagaan mereka selama 3 minit. Kekangan masa menyebabkan setiap kumpulan mempromosikan produk mereka secara rimgkas sahaja. Bagaimanapun, ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan keyakinan diri setiap ahli kumpulan dan dapat memperbaiki kelemahan masing-masing dalam mempromosikan produk. Ini merupakan kelas terakhir Cik Elaine. Pelbagai ilmu telah dikongsi bersama pelajar. hal ini telah meningkatkan pengetahuan pelajar dalam bidang perniagaan.

Sekian Terima Kasih.